Global Gender Gap & Religion

Mannen zouden overal hetzelfde zijn, lees ik. Dat zal wel, maar ze gedragen zich wel anders. En ook de verhoudingen tussen de sexen is wereldwijd nogal verschillend geregeld, om over de toegang tot de macht (over het eigen lichaam, de eigen ontwikkeling, de economie en de maatschappij) nog maar te zwijgen. Een blik op onderstaande kaart spreekt boekdelen. NB: grijs = No data.

Global Gender Gap Report 2016

Een aardig experiment is om deze kaart eens te leggen op de religieuze wereldkaart (welke religie is dominant in welk land).

Zou een samenleving, met haar geschiedenis, omgangsvormen, zeden en gebruiken, hierin ook niet mede gevormd worden door de dominante ‘levens-beschouwing’? Natuurlijk, en zeker in de zaken betreffende moraal. Religies of heilige boeken verbieden heeft weinig zin, maar wat minder naïviteit zou al een grote sprong voorwaarts zijn.