All pages

Achter het schandaal van 'godvergeten' (machtsmisbruik) gaat een vorm van medeplichtigheid (complicité) schuil, die haast niet benoemd wordt, omdat het levensgevaarlijk 'dwarsdenken' vereist. Zonder aan victim blaming te willen doen: ...
De aanslag op Rushdie had waarschijnlijk minder een economische of politieke dan een religieuze achtergrond. Waarom is dat nou zo moeilijk om te erkennen, vraagt historicus en religiewetenschapper Kaj Brens ...
Opiniebijdrage DM, 16 september 2022 The original (unabridged) version below Minister Van Quickenborne (Open Vld) doekt de moslimexecutieve op. Wat gebeurt er nu met de erkende moskeeën? En de imams ...
Toespraak door /Intervention de Marcel Gauchet, colloque "Intégration, laïcité, continuer la France" 23 mai 2016. (Fondation Res Publica). KORT: laïcité op z'n meest elementair: de religie bevindt zich niet (meer) ...
Peter Berger Peter Berger (1929-2017) was een invloedrijk godsdienstsocioloog. Zijn boek uit 1967 The Sacred Canopy vestigde zijn naam op dit terrein. In dit boek past hij de sociologische theorie van het ...
« Pour rester vivante, la religion doit être bousculée » © Sipa Elle est mère de famille, philosophe et rabbin ! Elle défend une lecture ouverte, actuelle et féministe de ...
uit: TROUW - Kaj Brens 29 oktober 2020 De status van een godslasteraar is in de islam op z’n minst zeer omstreden. In de hadith en de biografie van Mohammed ...
Met name sektarische bewegingen verheffen de religieuze identiteit van hun aanhangers tot een dominante hyperidentiteit en zetten zo aan tot het negeren van alle andere deel-identiteiten. Het dialogische karakter van ...
Het aanbieden van religieuze rituelen is geen kernopdracht van het onderwijs Reactie op het ‘dialoogschool’-debat dat meteen na bekendmaking van het project (mei 2016) losbarstte… En iets over de vrijheid ...
Op het Islamitisch College Amsterdam had een islamitische lerares van Tunesische afkomst geweigerd voor de klas een hoofddoekje te dragen. Hierop werd ze ontslagen. Zij stapte naar het Meldpunt Discriminatie ...
CHARLES TAYLOR (2012) [Summary by Dick Wursten: Taylor criticizes the obsession of many political sociologists by the church-state relation. Religion, even institutionalized religion, is still only a worldview among others, ...
Paradox: Geweldsuitbarstingen tussen groepen mensen waarbij religie een rol speelt, moet je niet meteen labelen als 'religieus geweld', juist omdat religie er een rol in speelt. Dick Wursten Deze paradox ...
Homoseksualiteit, drugs of de Turkse president Erdogan: steeds vaker wordt op school liever niet gesproken over moeilijke onderwerpen. En hoe laat je kinderen hun vooroordelen kwijtraken? Kim van Keken / ...
We hebben vrijdenkers en een hervormings­beweging nodig in de ­islam Taboes en dogma’s in islamitische kring moeten doorbroken worden, vindt Fidan Ekiz, zelf van Turkse komaf, om zowel in de ...
Het verhaal van Annie (37) uit FLAIR (2 augustus 2018, Marijke Clabots) - licht bewerkt & ingekort onder het motto: 'een verhaal zegt meer dan 1000 woorden'. Een statement over ...
Gevonden op het internet: een lijst met kenmerken van de hand van Etienne Vermeersch. De overeenkomst met de andere twee documenten op deze site is groot. Kenmerken van sektarisme 1. Inpalming : de mate waarin men een ...
Te biechte moeten gaan bij de duivel n.a.v. de speciale synode in Rome over het kindermisbruik in de kerk Dat er nu eindelijk eens orde op zaken wordt gesteld in ...
Met haar stichting Femmes For Freedom vecht Shirin Musa tegen vrouwenonderdrukking. Ze kan alle hulp gebruiken, of die nu van GeenStijlkomt, of van feministen. Dat pragmatisme maakt haar controversieel bij zowel ...
Dit is mijn internetadres: www.dick.wursten.be ...
De islam bestaat volgens insiders uit een combinatie van geloofsopvattingen en gedragsregels. Beide zijn 'fundamenteel', d.w.z. ze staan niet ter discussie. De kortste samenvatting hiervan worden de vijf zuilen van de ...
Waarom we in discussies rond religie langs elkaar heen praten Alvorens weer eens iets te roepen over de hoofddoek op een Antwerpse school of een boerkini in een Gents zwembad, ...
Atheïste en feministe Zineb El Rhazoui kwam in verzet tegen het islamisme, maar betaalt er een prijs voor RELIGIE EN FILOSOFIE [uit het dagblad: 'Trouw'] Marije van Beek– 18:43, 10 maart 2018 ...
Henri Bergson, Les deux sources de la morale et de la religion (1932), blijft te denken geven. Ik vond een mooie samenvatting van zijn kerngedachten in Raoul Bauer, Vézelay, een verhaal ...
Is alles toeval of is er een ‘design’ (en dus een Designer, want dat impliceert de theorie van Intelligent Design, ID). Dit is een discussie zonder einde, maar niet zozeer ...
Ik heb twee jonge vrienden, Chris en Ivo, allebei hartstochtelijke debaters; u kent het type wel: ze gaan geen onderwerp uit de weg en al discussiërend en argumenterend gaan ze ...
N.a.v. de Canvasreeks van Dimitri Van Zeebroeck met de gelijknamige titel (https://communicatie.canvas.be/nieuw-op-canvas-god-woont-in-berchem) De God die oud-Berchem z'n vorm gegeven heeft (= christelijke god), zo bleek al snel is quasi verdwenen ...
Vrijheid van godsdienst Om de zoveel tijd duikt de vraag op – met name in de media – of het begrip ‘freedom of religion’ eigenlijk nog wel hanteerbaar is gezien ...
'Ze weten alles zo zeker. Twijfelden ze maar wat meer.'  Interview met Jacob Eikelboom (42, docent Nederlands aan een Hogeschool); Ally Smid − 09/04/16, 12:07 TROUW, ingekort en licht bewerkt door mij ...
Vragenlijst voor leden van besloten religieuze, communautaire, ideologische, identitaire of therapeutische groeperingen. Is er vrije communicatie tussen leden en niet leden? Keurt de groepering blijvend contact met familie en vrienden, ...
Een midden-positie tussen relativisme en fundamentalisme In hun boek In Praise of Doubt. How to Have Convictions Without Becoming a Fanatic, proberen Peter Berger en Anton Zijderveld een 'midden-positie' te ...
Peter L. Berger, Anton C. Zijderveld, In Praise of Doubt. How to Have Convictions Without Becoming a Fanatic (2009) [Ook vertaald: Lof der Twijfel] Inhoudsopgave: 1.   The Many Gods of Modernity ...
Wat met religieus erfgoed als er geen eredienstfinanciering is? Het voorbeeld van Utrecht (NL): inhoudelijke discussie over de geschiedenis, over het straatbeeld, stadsplanning en diverse vormen van herbestemming 30/11/2017, Jesse Holweg (DUIC) ...
Why should the devil have all the good music? [Who said that?] Toen ik de reportage bekeek over de bijeenkomst in Genk en de beide moslimsprekers bezig hoorde over ‘de ...
‘Niet zeggen wat je moet denken, maar leren hoe je moet denken. Zo kun je jongeren afhouden van verkeerde keuzes’ Delen uit een interview met David Kenning, contra-terrorisme expert (Bas Blokker, NRC, 17/11/2017 -- NB: ...
die de godsdienstvrijheid betreffen: Artikel 9 - Vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst Een ieder heeft recht op vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst; dit recht omvat tevens de vrijheid ...
Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM) korte versie Mensenrechten zijn de basis van vrijheid, gerechtigheid en vrede. Minachting voor de mensenrechten heeft geleid tot barbaarse handelingen. Als ...
Gewoon ter info: De BELGISCHE GRONDWET over vrijheid van eredienst, meningsuiting, censuur. Art. 19 - De vrijheid van eredienst, de vrije openbare uitoefening ervan, alsmede de vrijheid om op elk ...
Geldige en ongeldige en argumenten i.v.m. het boerkaverbod Veel argumenten pro of contra die in deze discussie gebruikt worden zijn op zich interessant (als uitingen van een levensvisie) maar niet altijd even ...
Mannen zouden overal hetzelfde zijn, lees ik. Dat zal wel, maar ze gedragen zich wel anders. En ook de verhoudingen tussen de sexen is wereldwijd nogal verschillend geregeld, om over ...
De term "Jan Leyers-effect" komt uit de koker van prof. Patrick Stouthuysen (VUB) naar aanleiding van de reportagereeks van Jan Leyers 'De weg naar mekka', waar Jan Leyers door de ...
Geneefse editie van de Essais (ed. Simon Goulart). De tekst is ontleend aan de uitgave uit Lyon van 1593 en bevat wijzigingen en weglatingen vanwege de Geneefse censuur. (R. A ...
Let freedom reign... klik hier voor een langere versie Religieuze vrijheidsrechten zijn mensen-rechten, geen privileges voor religieuze instituten. Religieuze instellingen (scholen, culturele centra, geloofsgemeenshappen) zich laten ontplooien met een beroep ...
500 jaar na Luther: Wat had die man, dat hij zo'n weerklank vond ? Antwoord: hij verspreidde het virus van de vrijheid. 31 oktober 2017. Vandaag is het precies 500 jaar ...
"het volk zal z'n godsdienst hebben, maar ik houd de touwtjes in handen", zei Napoleon, en sloot een concordaat met Rome (1801). De huidige wetgever redeneert nog steeds zo en ...
"het volk zal z'n godsdienst hebben, maar ik houd de touwtjes in handen", zei Napoleon, en sloot een concordaat met Rome (1801). De huidige wetgever redeneert nog steeds zo en ...
pleidooi voor religie als een menselijke zoektocht, een cultureel ethos, wars van zelfgenoegzame waarheidsclaims. Liever aarzelend op weg, dan halsoverkop de afgrond in. Ik zit niet te wachten op zelfverzekerde ...
Wat zit er achter het hoofddoekenverbod (GO!, 2009)? Een al wat ouder stuk, geschreven toen het hoofddoekverbod in voege trad in het GO! (1 september 2009). Strekking: Een minderheidsvisie (de ...
The British Empire as ‘manufacturer of religions’ Het verborgen verband tussen administratieve classificatie en religieuze conflicten [voor meer achtergrond, zie mijn online publicatie over religie, hoofdstuk 4: Religie als groepsaanduiding] Dat ...
Zegt niet te snel 'moslims' of 'christenen' als het over sociale conflicten gaat. Voor je het weet gooi je olie op het vuur in plaats van op de golven... Die ...
Hoe herken ik sektarische groepen? Protestanten -ik ben er niet trots op maar de geschiedenis heeft ook haar rechten- zijn de uitvinders van het 'fundamentalisme' (begin twintigste eeuw ontstaan als ...
Oppassen met die religieuze marker ! De STANDAARD (B)  / TROUW (NL) AUGUSTUS 2016  |  Dick Wursten Als het over botsende culturen gaat, moet je erg voorzichtig zijn om daar religie ...
Het Westen is een vluchtoord voor vrouwen, voor boeken en voor waarden. Kamel Daoud schreef een indrukwekkend vervolg (een bezonken antwoord) op Camus' L'étranger (1942): Meursault. contre-enquête (2013). Het leverde hem ...
Kan een christen ook homo zijn? Ja natuurlijk, want seksuele gerichtheid heeft niets met geloven te maken en wordt daardoor ook niet beïnvloed. Iets anders is of christenen die geaardheid (gerichtheid, ...
Wie boven de 50 is, weet nog dat op het terrein van 'godsdienst' er vroeger eigenlijk maar één zichzelf 'godsdienst' mocht noemen, de ware godsdienst (de onze natuurlijk). Wat er ...
Prof. dr. Leo Neels in Knack, n.a.v. het OCAD rapport 2017 Een stukje van dit artikel in vrije weergave van mijnentwege. Scheiding tussen kerk en staat, óók de buitenlandse staat ...
Religieuze gedragsvoorschriften verplichten de samenleving niet De rechter heeft gelijk: aan religieuze klederdracht mogen best beperkingen worden gesteld. De VOLKSKRANT: 1 juni 2017, Erik Jurgens, emeritus hoogleraar staatsrecht. © Het dragen van ...
Australische atheïsten willen van Jedi-geloof af 01-08-2016, 14:21 GETTY IMAGES/AFP Vul niet langer voor de grap in dat je in de Jedi-religie gelooft. Dat is een oproep die een groep atheïsten ...
Mienke de Wilde in een NPO-reportage die inmiddels is verwijderd. Vandaar een screenshot Mienke de Wilde is 'gelovig lid van de Kerk van het Vliegend Spaghettimonster'. 'Pastafarisme' klinkt ernstiger vind ...
Summa: De lakmoesproef voor een authentieke toepassing van "vrijheid van godsdienst" bestaat hierin dat men binnen een godsdienst vrij is om vragen te stellen (woord en gedrag) bij de meerderheidsregels ...
Mohammed Ajouaou, WIE IS MOSLIM? Geloof en secularisatie onder westerse moslims. Meinema 2014. 237 blz. € 22,50. ISBN: 9789021143767 De auteur (geboren in 1968 in Marokko, sinds 1991 woonachtig in Nederland) ...
Kunnen mensen die zonodig een politiek statement willen maken (want dat is het, en dan heb ik het niet alleen over de politici) dat alstublieft ergens anders gaan doen en ...
N.a.v. Nice, 14 juli 2016 Hoe radicalen (IS, sekten) misbruik maken van psychische zwakte ‘Was de moordenaar van Nice nu een psychiatrisch geval of een religieuze fanaticus?’ zo vragen velen ...