checklist sekten (bis)

Vragenlijst voor leden van besloten religieuze, communautaire, ideologische, identitaire of therapeutische groeperingen.

 1. Is er vrije communicatie tussen leden en niet leden?
 2. Keurt de groepering blijvend contact met familie en vrienden, die geen lid zijn, goed ?
 3. Is het mogelijk grapjes te maken of kritiek te uiten op de groep en haar leider/leiding?
 4. Is het mogelijk binnen de groep op details een afwijkende mening te hebben en kenbaar te maken?
 5. Wordt een ander inzicht vanuit de leiding/door de leider bespreekbaar gemaakt in de groep?
 6. Zijn er vriendschappelijke contacten met andere groeperingen?
 7. Is er een relatie met de fysieke buren (van de ruimte van samenkomst) van de groepering?
 8. Is het de leden toegestaan boeken/artikelen of sites te lezen met een boodschap die ingaat tegen die van de groepering?
 9. Is de groepering actief in belangeloze maatschappelijke activiteiten?
 10. Blijven huwelijken/relaties tussen partners met een verschillende visie in tact?
 11. Verkondigt de groepering dat contacten met buitenstaanders geen probleem opleveren?
 12. Moet voor een bezoek buiten de groepering toestemming worden gevraagd aan de leiding?
 13. Bemoeit de leider/leiding zich met persoonlijke aangelegenheden (zoals: geldbesteding, besteding vrije tijd, opvoeding, intieme omgang tussen de partners.)
 14. Gebruikt de groepering pressie om aan geld te komen van haar leden?
 15. Staat op wat er onder 1-4 genoemd wordt een sanctie (verminderde waardering, intrekking van bevoegdheden, zelfs (gedeeltelijke) uitsluiting)?
 16. Wordt er gedreigd met of gebruik gemaakt van geweld en/of pressie om de leden in een bepaald patroon te dwingen?
 17. Wordt er geweld/dreiging gebruikt tegen ex-leden en vrienden en familie van sekteleden die zich proberen te moeien?

Negatief in deze vragenlijst is: een ontkennend antwoord op de vragen 1 t/m 11, en een bevestegend op de vragen 12 t/m 17.

Elk negatief antwoord kan duiden op iets wat fundamenteel scheef zit, en waar de groepering het ‘overtuigen’ heeft vervangen door dwang. Wanneer meer dan 5 antwoorden negatief zijn, is er sprake van een acuut en ernstig probleem.